dinsdag, februari 27, 2024

Disclaimer

Veel beeldmateriaal op deze website is aangereikt door vrijwilligers, waarbij de rechthebbenden niet meer zijn te achterhalen.

De samenstellers van deze site hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van hen kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de samenstellers van deze website wenden. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.