zondag, december 10, 2023

Fusie, Naam & Logo

Hoe is Telstar nu precies aan zijn naam gekomen? En wat zien we nu eigenlijk in het logo van de club? Op deze pagina lees je alles over de Telstar-fusie van Stormvogels en VSV, de vondst van de bijzondere naam en het ontwerp van het unieke logo.

De fusie

Na mislukte pogingen in voorliggende jaren blijven de besturen van VSV en Stormvogels sturen op een samengaan. Waar de financiële noodzaak eerder voor de leden van VSV niet genoeg motivatie was om akkoord te gaan, is er nu een nieuwe reden om wederom een poging te wagen. De KNVB is namelijk akkoord dat bij een fusie tot profclub de beide verenigingen daarnaast onder eigen naam doormogen in het amateurvoetbal. Op 28 juni 1963 geeft de ledenvergadering van VSV haar bestuur groen licht om met Stormvogels te gaan onderhandelen.

Beide besturen zijn het al snel eens over de hoofdlijnen en roepen hun leden op 17 juli 1963 bijeen om te stemmen over het fusieplan. Waar eerder twee derde van de stemmen vereist was, is ditmaal een meerderheid (de helft plus een) genoeg voor een akkoord. Die avond stemmen met bij zowel VSV als Stormvogels met ruime meerderheid vóór een ‘fusie-aan-de-top’ en de oprichting van Sportclub Telstar. Op dezelfde avond stemt de gemeenteraad van Velsen ermee in dat er een renteloos voorschot van 100.000 gulden aan de nieuwe profclub mag worden verleend. Tevens wordt die avond bekendgemaakt dat Hoogovens een bedrag van 150.000 gulden toezegt bij een akkoord over de fusie.

Het negenkoppige bestuur van Telstar zal gevormd worden door vier leden uit beide verenigingen, waarbij Mr. Crefeld, een jurist uit Velsen, als ‘onpartijdig’ voorzitter zal gaan dienen. Als toezichthouder namens de lokale industrie zal Hoogovens-topman N. de Groot gaan functioneren.

De naam

Vaak besproken, en nog altijd boeiend, is de totstandkoming van de bijzondere clubnaam. Fusiebesprekingen tussen de bestuurders van VSV en Stormvogels hadden in de zomer van 1963 plaats op het kantoor van Henk Zwart, voorzitter van Stormvogels en eigenaar van het gelijknamige machinebouwbedrijf. Tussen de praatsessies door maakten de bestuurders een wandeling over het terrein van de machinebouwfabriek, waar de motorkotter Z.509 in aanbouw was. De boot werd gebouwd in opdracht van de Belgische visser Willy van Waes (zie foto), wiens moeder eerder dat jaar een naam voor de nieuwe boot had mogen kiezen. Zij koos daarbij voor Telstar, de naam van de satelliet die eerder in 1962 was gelanceerd en de eerste communicatie tussen werelddelen mogelijk maakte. Het feit dat de hit ‘Telstar’ van The Tornados dat najaar tot nummer 1 op de Belgische hitlijsten reikte, zou zo maar een rol bij gespeeld kunnen hebben bij haar keuze.

Bestuurslid Mooy vond deze symboliek van verbinding tussen twee werelddelen goed passen bij de fusie van VSV en Stormvogels en stelde de overige bestuursleden succesvol voor om Telstar ook de nieuwe verenigingsnaam te laten zijn. Waar tot dan eindeloos was gezocht naar een evenwichtige naamscombinatie van VSV en Stormvogels, was dit alles nu plotseling in zijn geheel opgelost. Het grote publiek had aanvankelijk wel wat moeite met deze futuristische naam, maar door de vroege successen groeide het al snel uit tot een begrip.

De kotter Z.509 ‘Telstar’ van Willy van Waes zou een jaar later in de vaart worden genomen -mét het clublogo van de voetbalclub op de stuurhut- en pas in 1995, na ruim 30 jaar trouwe dienst, gesaneerd worden.

H. Zwart
W. Mooy
Willy van Waes

Het logo

Nadat een klinkende naam was overeengekomen, moest er rap een bijbehorend clublogo bedacht worden. Beoogd bestuurslid Henk Zwart vraagt zijn zoon Jack deze taak op zich te nemen. Na enig onderzoek naar de Telstar satellieten tekent deze met potlood een logo met daarin de goudgele Telstar satelliet, een brandende toorts en het oprichtingsjaar 1963 op een achtergrond van rood (VSV) en blauw (Stormvogels).

In het analoge tijdperk is het niet makkelijk consistent te blijven met de originele tekening van Jack Zwart uit 1963, en dus verschijnen er door de decennia heen verschillende versies van het logo met soms kleine en soms grote afwijkingen van het origineel. In 2008 wordt een bewaard gebleven logo uit 1963 uiteindelijk door een grafisch bureau ingescand, digitaal ‘gladgestreken’ en vastgelegd als digitaal bestand. Zo beschikt Telstar vandaag de dag weer over exact het logo zoals dat in 1963 door Jack Zwart werd getekend.

In 2001 gaat Telstar een nieuwe fusie aan met Stormvogels, resulterend in een nieuwe naam en een nieuw cluglogo. Tot groot verdriet van veel supporters verdwijnen de satelliet en de toorts uit het logo, en resteren enkel nog de contouren en de achtergrondkleuren. Het Stormvogels Telstar Combinatie logo toont een stormvogel waar eerder de satelliet stond, het jaartal is aangepast naar 1912 en de clubnaam staat nu onderaan het logo. Wanneer in 2008 de fusie met Stormvogels wordt ontbonden, wordt het oude Telstar logo uit 1963 -zonder aanpassingen- in ere hersteld.

In seizoen 2013/14 voert de club een jaar lang een speciale jubileumversie van het clublogo, waarin de 50-jarige leeftijd wordt benadrukt.

Onthulling Stormvogels Telstar logo (2001)
Jubileumlogo seizoen 2013/14

Aantal dagen sinds de oprichting

Stemming over fusie

17 juli 1963 – Ledenvergaderingen

Stormvogels:  145 voor, 1 tegen
VSV:  107 voor, 32 tegen, 2 onthoudingen

 

Z.509 ‘Telstar’

Visserijnummer: Z.509
Naam: Telstar
Schipper: Willy van Waes (Bel.)
Rederij: De Wielingen (Bel.)
Thuishaven: Zeebrugge (Bel.)

Type:
Motorkotter
Afbouw: Machinefabriek H. Zwart, IJmuiden
Ingebruikname – Sanering: 1964 – 1995

 

Eerste bestuur

Mr. J.W. Crefeld voorzitter
D. Verbaan secretaris
A. P. Kochx penningmeester
W.A. de Bruyn
H. Zwart elftalcommissie
T. van Nifterick elftalcommissie
J.P. van der Gragt
W. Mooij woordvoerder
H. Veldman

N. de Groot toezichthouder

Mr. Jacobus Crefeld, eerste voorzitter

 

De Telstar satellieten

Telstar 1
Type: communicatie-satelliet
Gewicht: 78 kilogram
Lanceerdatum: 10 juli 1962 (08:35 UTC)
Lanceerbasis: Cape Canaveral (VS)
Levensduur: ruim 7 maanden

Telstar 2
Type:
communicatie-satelliet
Gewicht: 176 kilogram
Lanceerdatum: 7 mei 1963 (11:38 UTC)
Lanceerbasis: Cape Canaveral (VS)
Levensduur: 2 jaar

Telstar 1
Telstar 2

 


Artiest:
The Tornados (Eng.)
Componist: Joe Meek (Eng.)
Genre: Elektronische poprock

Opgenomen: 22 juli 1962
Uitgegeven: 17 augustus 1962

 


Notitie
| Correcties en aanvullende informatie zijn welkom. Bezoek het forum of zoek contact met ons