dinsdag, oktober 3, 2023

Vanuit de lucht

Hoe Schoon onze Berg langs het Noordzeekanaal is, zie je pas goed van boven bekeken:


Gallerij: swipe naar links of rechts, of gebruik de pijlen